ÁªÏµÎÒÃÇ

全球联系方式

 1. 上海总部
 2. 海外分公司
 3. 国际合作
 • 销售部

  1. Olya Wang 销售总监   T:+86-21-6840-8185 ext. 8006

 • 工程机械部联系方式

  1. Jack Chen 销售经理   T:+86-21-6840-8185 ext. 8003

  2. Irina Wang 销售经理   T:+86-21-6840-8185 ext. 8005

  3. Mario Mao 销售代表   T:+86-21-6840-8185 ext. 8006

 • 矿山设备部联系方式

  1. Lola Chen 销售经理   T:+86-21-6840-8185 ext. 8002

 • AVP股份有限公司哈萨克斯坦办事处

  1. Lopatko Pavel General Manager ADDRESS : city Almaty , KAZAKHSTAN
   TEL : +7 701 7148327
   FAX: +7 727 3901103
   E-mail :avp-kz@mail.ru
 • Max Spec Tech

  1. Lipchanskiy Stanislav General Manager
 • AVP 股份有限公司利佩茨克办事处

  1. Kirilenko Alexy
 • 联系人

  1. Weihua Gao 法务   T: +86-21-6840 6148 ext. 850
   F: +86-21-6840 6146
   M: +86-138 1655 9148